I am a self-taught abstract painter from Romania. All paintings on this site are designed, painted by me and are for sale.  For orders or questions, visit the "how do I buy page" or write to me here, on the Facebook page or on Instagram.

The story of painting began for me a long time ago. I was in the second front bench of the elementary school, and when I was bored, I would find myself drawing on the back sheet of the notebook geometric shapes that randomly intersected, abstract lines that now conjure up images of the drawings our ancestors made in caves  .  Drawing relaxed me and was the first activity that introduced me to what I later learned is called "flow", a state of presence, energizing concentration, full involvement and joy in the process of the activity. Fast forward to when I had my first computer with an internet connection, I was looking for Van Gogh paintings. I had read Lust for Life, by Irving Stone, and was impressed by the story of the famous painter.  By chance, Jackson Pollock's Number 31 also came my way.  My reaction was: WOW!  I didn't even know why, but it didn't matter. It was like reading a book in a second. Then I continued to re-read it all my life, each time understanding new things, impossible to express in words. Pollock's experience was more of a state of mind, a revelation.  Only later did I learn that abstract art frees our brain from the dominance of reality, allowing it to flow into its inner states, create new emotional and cognitive associations, and activate states that are otherwise harder to access. Abstract art is like a puzzle, which the brain struggles to solve. And in the process of this resolution, we experience the Inexpressible. Even though I read about the system in which the brain works when we looking at an abstract painting, I kept the wow from the first meeting with Pollock until today: I look, I leave the rational second and feel.  Just like then, long ago, I don't care why I feel all the explosion of inner states.

I continued to draw, those cave drawings, that came out of my depths, without any intention or plan. I was even a Sunday painter for a while. During the time, passionate about psychology and literature, I worked in some fine bookstores, where I interacted fully with the artistic world. I wrote a lot, as a hobby, with no definite intention of publishing.  Writing for me was catharsis, emotional discharge on paper. I also plan to write prose poems on the site about the paintings I have painted.

I met my wife, together we set up a business with lighting fixtures, decorative and luminous letters, we have an amazing child and we are still moving forward through life together. We live in a wonderful place, where the transition from one season to another feels much more intense than in cities.

And a few years ago I decided that I wanted to paint seriously. To make a career out of painting. I built my current site and here I am painting daily for a long time. I learn to paint every day. I am a self-taught painter: in general, this is something that characterizes my whole life, I like to teach myself, I like the freedom of being able to choose who I am, what I want to know, and of course, how I make all this come true to me and those around me.

Very, very briefly, this is my story. I didn't want it to be longer than a page. A page doesn't take long to read.

I hope you enjoy my paintings and, why not, even beautify your homes.

------------------------

Sunt un pictor autodidact din România. Toate tablourile de pe acest site sunt concepute, pictate de mine și sunt de vânzare. Pentru comenzi sau întrebări vizitează pagina "how do I buy" sau scrie-mi pe Facebook sau Instagram.

Povestea picturii a început pentru mine acum mult timp. Eram în banca a doua din față a școlii generale și, când mă plictiseam, mă trezeam desenând pe foaia din spate a caietului forme geometrice care se intersectau la întâmplare, linii abstracte care acum îmi evocă imagini cu desenele pe care le faceau strămoșii noștrii în peșteri. Desenul mă relaxa și a fost prima activitate care mi-a făcut cunoștință cu ceea ce mai târziu am aflat că se numește "flow", o stare de prezență, concentrare energizantă, implicare deplină și bucurie în procesul activității. Repede înainte în timp, cand am avut primul computer cu conexiune la internet, căutam  picturi de-ale lui Van Gogh. Citisem Bucuria Vietii, de Irving Stone, și am fost impresionat de povestea celebrului pictor. Din întâmplare, mi-a iesit în cale și Number 31, a lui Jackson Pollock. Reacția mea a fost: WOW! Nici nu știam de ce, dar nu a contat. A fost ca și cum aș fi citit o carte într-o secundă. Apoi am continuat să o recitesc toată viața, de fiecare dată întelegând lucruri noi, imposibil de exprimat în cuvinte. Experiența Pollock a fost mai degrabă o stare de spirit, o revelație. Abia mai târziu, am aflat că arta abstractă ne eliberează creierul de dominația realității, permițându-i să curgă în stările sale interioare, să creeze noi asociații emoționale și cognitive și să activeze stări care altfel sunt mai greu de accesat. Arta abstractă e ca un puzzle, pe care creierul se straduiește să-l rezolve. Iar în procesul acestei rezolvări, experimentăm Inexprimabilul. Chiar dacă am citit despre sistemul în care funcționează creierul cand privim o pictură abstractă, am păstrat wow-ul de la prima întâlnire cu Pollock până în ziua de azi: privesc, las raționalul pe loc secund și simt. La fel ca atunci, demult, nu mă interesează de ce simt toată explozia de stări interioare. 

Am continuat să desenez, acele cave drawings, care ieșeau din adâncurile mele, fără nicio intenție sau plan. Am fost chiar un sunday painter ceva vreme. Pe parcursul timpului, pasionat de psihologie și literatură, am lucrat în niște librării faine, unde am interactionat din plin cu lumea artistică. Am scris mult, la nivel de hobby, fără o intenție certă de a publica. Scrisul pentru mine a fost catharsis, descărcare emoțională pe hârtie. Am în plan și să scriu pe site poeme în proză despre tablourile pictate de mine. 

Mi-am întâlnit soția, împreună am pus bazele unei afaceri cu corpuri de iluminat, litere decorative și luminoase, avem un copil extraordinar și tot împreună mergem înainte prin viață. Locuim într-un loc minunat, unde trecerea de la un anotimp la altul se simte mult mai intens decât în orașe.

Și acum câțiva ani am hotărât că vreau să pictez serios. Să fac o carieră din pictură. Mi-am construit site-ul prezent și iată-mă pictând zilnic de multă vreme. Învăț să pictez în fiecare zi. Sunt un pictor autodidact: în general, asta e ceva ce îmi caracterizează întreaga viață, îmi place să învăț singur, îmi place libertatea oferită de posibilitatea de a alege cine sunt, ce vreau să știu și bineînțeles, cum fac ca toate astea să devină realitatea mea și a celor din jur.

Pe foarte, foarte scurt, asta e povestea mea. Nu am vrut să fie mai lungă de o pagină. O pagină nu ia mult timp de citit. 

Sper să vă placă tablourile mele și, de ce nu, chiar să vă înfrumusețeze casele.